Libraria Jean Bart - Mangalia, jud. Constanta
Servicii notariale
24 iulie 2021

Titlul inițial al articolului

Atribuțiile principale ale notarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și activității notariale și de Regulamentul din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ordin al Ministrului Justiției, publicat în Monitorul Oficial nr. 479/01.08.2013. 

Toate actele şi procedurile notariale sunt îndeplinite în acord cu legea. Notarul public cere și acordă lămuriri părţilor asupra conţinutului actelor, spre a se convinge că acestea le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele, în scopul prevenirii litigiilor. Notarul public poate refuza îndeplinirea oricărei proceduri în cazul în care conținutul înscrisului prezentat este contrar legii sau bunelor moravuri.

Notarul public îndeplinește următoarele proceduri notariale: 

Autentificarea înscrisurilor

Actul autentificat de notarul public face dovadă deplină cu privire la identitatea părților, exprimarea consimțământului, semnătura acestora și data înscrisului, constatate de către notarul public prin propriile sale simțuri, cu prilejul autentificării. În vederea autentificării, părțile citesc sau li se citește actul de notar iar apoi confirmă notarului public că au înțeles conținutul acestuia și că cele cuprinse în act exprimă voinţa lor, semnând în fața notarului public.

Actele autentice notariale se întocmesc într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public. Părţile vor primi un duplicat de pe actul original, care are forţa probantă prevăzută de lege ca şi originalul actului.

Actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă, lichidă și exigibilă constituie titlul executoriu în condițiile legii.

Pentru protecţia interesului public sau a interesului părţilor, anumite tipuri de acte sunt considerate valabile doar dacă sunt încheiate în formă autentificată de notarul public (ex. vânzarea, schimbul, întreținerea, partajul și ipotecile care au ca obiect imobile, donaţia mobiliară sau imobiliară, convențiile matrimoniale, declaraţia de renunţare la succesiune, declaraţia de renunţare la un drept).

Procedura succesorală

Procedura divorţului

Emiterea certificatului european de moştenitor

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri

Legalizarea traducerilor

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege

Redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic

Consultații juridice

Lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor

Numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special

Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor

Darea de dată certă înscrisurilor

Primirea în depozit

Eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit

Activităţi fiduciare

Înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

Întocmirea actelor de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor

Reconstituirea actelor originale

Eliberarea încheierii privind verificarea evidenţelor succesorale

 

 

Scroll UP

Scroll UP

Program

Site web realizat si gestionat de FCR Media On Line SRL - www.rentasite.ro

site
Pagini Aurii_logo
Telefon Date Contact

+40 722 627 969

Adresa

Date contact

SC Libraria Jean Bart SRL

burileanuamalia@yahoo.com

+40 241 753 867

Telefon Date Contact

Nr Reg Com

J 13 / 1113 / 1992

CUI

3250559

Sos. Constantei 

nr. 4A

Mangalia
Cod Postal 905500
Jud. Constanta

Luni - Vineri

08:00 - 19:30


Sambata 08:00 - 16:00

Duminica 08:00 - 13:00